AkcesoriaLUXPRO 722E

LUXPRO 722E Instrukcja instalacji i obsługi - instrukcja dostępna dla instalatorów po zalogowaniu się
 
 1. ZGODNOŚĆ
 2. WŁAŚCIWOŚCI
 3. PRĄD ZNAMIONOWY
 4. INSTALACJA
  1. WYMAGANE NARZĘDZIA
  2. UMIEJSCOWIENIE
  3. DEMONTAŻ STAREGO TERMOSTATU
  4. MONTAŻ
  5. PRZEWODY ELEKTRYCZNE
  6. OPIS ZACISKÓW
  7. PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW
  8. KOŃCOWY ETAP INSTALACJI
 5. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI
  1. PRZYCISKI ZMIANY W GÓRĘ/W DÓŁ
  2. USTAWIANIE DNIA TYGODNIA I GODZINY
  3. TRYBY REGULACJI TEMPERATURY
   1. OGRZEWANIE (HEAT)
   2. CHŁODZENIE (COOL)
   3. AUTOMATYCZNE PRZEJŚCIE (AUTO)
   4. WYŁĄCZENIE (OFF)
  4. PROGRAM DOMYŚLNY
  5. PODTRZYMYWANIE TEMPERATURY (HOLD)
  6. TYMCZASOWA REGULACJA RĘCZNA (OVERRIDE)
  7. TRYBY PRACY WENTYLATORA
   1. AUTO
   2. ON
   3. CLEAN CYCLE
  8. PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA
  9. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
 6. PROGRAMOWANIE
  1. DOMYŚLNY PROGRAM TEMPERATURY
  2. EDYCJA PROGRAMÓW OGRZEWANIA LUB CHŁODZENIA
   1. PROGRAMOWANIE DNIA ROBOCZEGO
   2. PROGRAMOWANIE WEEKENDU
  3. CLEAN CYCLE (PROGRAMOWANIE WENTYLATORA W CELU CZYSZCZENIA POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO)
  4. KOPIOWANIE
 7. ZAAWANSOWANE WŁAŚCIWOŚCI
  1. BLOKADA PRZYCISKÓW
  2. MONITOROWANIE FILTRA
   1. ZUŻYCIE FILTRA
   2. WARTOŚĆ GRANICZNA ZUŻYCIA FILTRA
  3. ZUŻYCIE ENERGII
  4. PROPORCJONALNE ODCHYLENIE REGULACJI
  5. RESETOWANIE
   1. RESETOWANIE SPRZĘTU
   2. RESETOWANIE OPROGRAMOWANIA
  6. ZMIENNOŚĆ / ODCHYLENIE TEMPERATURY
   1. ODCHYLENIE 1 - STOPIEŃ 1
   2. ODCHYLENIE 2 STOPIEŃ 2 (DOTYCZY WYŁĄCZNIE TERMOSTATU PSPA722)
  7. STREFA NIECZUŁOŚCI
 8. OPCJE INSTALACJI
  1. MINIMALNY CZAS PRACY J3
  2. FORMAT WYŚWIETLANIA GODZINY J4
  3. FORMAT WYŚWIETLANIA TEMPERATURY (°F/°C) J5
  4. SMART RECOVERY J6
  5. TRYB OGRZEWANIA GAZOWEGO/ELEKTRYCZNEGO J7
  6. ODPOWIEDNIE POŁOŻENIA ZWOREK
 9. BATERIE I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE
  1. INSTALACJA BATERII
 10. POMOC TECHNICZNA
 11. GWARANCJA
 12. Zmiany w wersji PSP722E

Do góry